top of page
 news 
Tops news

Cikada Live Huddersfield | Donaueschingen

Cikada is proud to present our latest album

 

This brand-new release features live recordings from Cikada’s concerts at two of the most prestigious international contemporary music festivals: Donaueschinger Musiktage in Germany and Huddersfield Contemporary Music Festival in England.

With performances of Seven Disobediences of Rolf Wallin, parthenon. of Klaus Lang, and The Empire of Lights, Khasma, and Stirrings of Richard Barrett, Cikada presents five iconic works that showcase the ensemble’s artistic strength and unique approach to the musical material.

Buy the CD here

DYCE Second edition. Call for Composers and storytellers

 

Four Partners in Europe, Call for composers, Call for Storytellers, Concerts, Audience activities. A project supported by the Creative Europe programme of the European Union.

This is what happens when Cikada is rejoining our partners in Milano, Sevilla and Tallin for a second editions of DYCE Discovering Young Composers of Europe.

 

We are now looking for composers and storytellers who want an exceptional opportunity to work with four of Europe’s foremost ensembles for contemporary music.

Curious?

Check out the project here!

Besatt! Spennende og variert jobb med nyskapende musikk!

 

Vi er nå på utkikk etter en initiativrik, selvstendig og strukturert produsent i en 100% stilling. Vi ønsker en medarbeider med gode samarbeidsevner, en som liker å lære nye ting og ikke er redd for å håndtere uvante oppgaver og situasjoner.

 

Administrasjonen består i dag av daglig leder og to administrativt ansatte, og er lokalisert i kulturhuset Sentralen. Med over 20 årlige produksjoner i inn- og utland, omfattende konsertvirksomhet og flere innspillingsprosjekter, er ensemblene inne i en spennende periode med mulighet for forandringer og utvidelse. Den nye medarbeideren vil være en sentral person i videreutviklingen av foreningen.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, koordinering og gjennomføring av konserter, sceneproduksjoner, turnéer og plateinnspillinger

 • Utarbeidelse av prosjekt- og prøveplaner, booking av musikere i samråd med ensembleledere

 • Vareta og organisere tekniske, bemannings- og logistikkbehov for prosjekter

 • Løpende kontakt med musikere og eksterne samarbeidspartnere

 • Prøve- og konsertavvikling

 • Administrative oppgaver som: notebestilling, søknadsskriving, informasjonsarbeid

 • Noe arbeid med formidling på sosiale medier kan komme i tillegg

 

Kvalifikasjoner og egenskaper vi ser etter

 • En engasjert, strukturert, effektiv person med stor arbeidskapasitet

 • Gode samarbeidsevner og evne til å beholde roen i hektiske situasjoner

 • Innstilt på at ingen oppgave er for liten, ingen for stor og beredt til å veksle mellom praktiske og administrative oppgaver i hverdagen

 • Erfaring fra konsertproduksjon, prosjektledelse eller arrangementsavvikling på kunst- og kulturfeltet og forståelse for kunstnerisk virksomhet

 • Kjennskap til samtidsmusikkfeltet eller det klassiske musikkfeltet er en fordel

 • Erfaring med markedsføring, pressearbeid og drift av sosiale medier, samt kjennskap til bilde- og videobehandling er en fordel

 • Gode språkkunnskaper i både norsk og engelsk

 • Førerkort er en fordel

 

Vi tilbyr

 • en stilling som samarbeider med de beste aktører innen samtidsmusikk i inn- og utland

 • en spennende arbeidsplass i et vitalt og nyskapende miljø

 • lønn etter avtale

 • fleksibel arbeidstid

 

Kvelds- og helgearbeid og noe reisevirksomhet må påregnes.
Søknad med CV sendes på e-post til post@cikos.no.
Spørsmål rettes til daglig leder Sarah Ludwig-Simkin (sarah@cikos.no)

Tiltredelsesdato: snarest

Cikada Duo returns to Nordheim.

At the beginning of the 90s, Arne Nordheim contacted Bjørn Rabben and Kenneth Karlsson in Cikada Duo. Nordheim wanted to create an updated version of his work Respons III for four percussionists, church organ and electronics. They met up in Cikada’s rehearsal space, where Rabben adapted the percussion parts for one player, Karlsson transferred the church organ part to synthesizer, and Nordheim reworked the electronics together with Mats Claesson. The new version got the name Link, and shortly after its premiere, Nordheim also suggested making a new version of his work Colorazione.

 

On the occasion of Nordheim’s 90th anniversary in 2021, Cikada Duo is revisiting this project, and has asked Lasse Marhaug to compose a work that can resonate with Nordheim’s pieces and lift the project into the present day.

Oslo Sinfonietta og Cikada skal endelig få ryddet opp i arkivet vårt.

Foreningen Oslo Sinfoniaetta og Cikada har ansatt Marianne Alme Ibabao til å lede arbeidet med å katalogisere og systematisere arkivet. Her er det tretti år med nyere musikkhistorie som skal tas vare på.

 

Hovedmålet med Mariannes jobb er å bygge opp et velfungerende arkiv for foreningen. Med en historie på over 30 år, er det mye materiale som har samlet seg opp, og en del av Mariannes jobb innebærer å skaffe oversikt over materialet og systematisere det så det blir lett å finne tilbake til. Dessuten har vi en notesamling som skal katalogiseres, og en del dokumenter og opptak som bør digitaliseres. Vi har også en pliktavleveringslov i Norge, som sier at publisert materiale skal leveres inn til Nasjonalbiblioteket. En av Mariannes oppgaver er derfor å sørge for at alt aktuelt materiale blir avlevert.


Vi spurte Marianne om hun har funnet noe morsomt i alle eskene.

«Per i dag har jeg ikke fått ‘rotet’ nok i materialet til at jeg har noe helt spesielt morsomt å trekke frem. Men det er gøy å se forskjellen på kommunikasjonsformene fra en del år tilbake kontra nå. Telefakser og håndskrevne brev er ikke akkurat noe som blir hyppig brukt i organisasjoner eller foreninger nå, så selv om mye av dette ikke egentlig er så gammelt, så gir det et morsomt innblikk i arbeidsmetoder som føles fjernt fra dagens metoder.»


Hvordan er det å jobbe med dette arkivet?

«Tidspunktet for når arbeidet startet har vært utfordrende, med påbudet om hjemmekontor i Oslo. Mine oppgaver dreier seg i all hovedsak om fysiske dokumenter, med sortering og bevaring av disse, i tillegg til katalogisering av den fysiske notesamlingen, og dette er ikke oppgaver som kan gjøres på hjemmekontor. Så foreløpig føler jeg at jeg ikke har kommet i gang for fullt, men jeg gleder meg veldig til å komme skikkelig i gang og få en jevn flyt i arbeidet. Dette er utrolig spennende, og jeg tenker mye på hvordan jeg skal legge opp arbeidet for best mulig resultat. Jeg har et ønske om at når jobben min er fullført, så foreligger det et arkivsystem som er enkelt å bygge videre på. At grunnarbeidet er solid, og at det er intuitivt hvordan fremtidig arkivering skal foregå.»

Litt om Mariannes bakgrunn:


«Jeg er for tiden Masterstudent i Bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet, og jobber også for Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Bærum bibliotekene (avd. Ila). Jeg har også en bachelorgrad i Kulturprosjektledelse og et årsstudium (grunnfag) i Kunsthistorie, så kulturuttrykk, kulturarv og bevaring er jo noe jeg er særlig opptatt av.

En god kombinasjon av musikk- og historieinteresse gjorde meg interessert i stillingsutlysningen, og jeg tenkte at dette hørtes ut som et veldig spennende prosjekt å holde på med ved siden av studiene. Jeg liker kombinasjonen av både det å kunne sette ting i system, slik som gjennom katalogisering og klassifisering og å samtidig kunne gjøre et dypdykk i en spesifikk historie. Det vekker både arbeidsglede og nysgjerrighet i meg.»

Cikada is recording works of Norwegian composer Henrik Hellstenius.

IT FEELS GOOD TO BE WORKING ...

 

... now that so many concerts are cancelled or moved.

Cikada and soprano Elisabeth Holmertz are recording Henrik Hellstenius’ Places of Sounds and Words for soprano and ensemble (2014), and the piano trio Unfolded (2017/2020).

 

The CD will be released by LAWO Classics in 2022.

While you’re waiting, you can enjoy this recording Hellstenius’ chamber opera Ophelias: Death by Water Singing. Also with Elisabeth Holmertz and Cikada

WORKSHOP WITH COMPOSITION STUDENTS

CIKADA PIANO TRIO

In a two day’s workshop, students Mikael Aksnes-Pehrson, Martin Torvik Langerød, Maia Viken and John Andrew Wilhite-Hannisdal are having their works tried and tested by the musicians of Cikada Piano Trio.

 

John Andrew Wilhite-Hannisdal er bassist og komponist og tar nå master i komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Han har fra tidligere også master i kontrabass på musikkhøgskolen og ble inspirert av Håkon Thelin som bassist, men også som komponist. John Andrew var aktiv som komponist da han bodde i USA, men skiftet fokuset mer og mer mot utøving. I Norge begynte han å skrive igjen, også for andre instrumenter enn bass. Han jobber nesten alltid tverrfaglig, og har nå prosjekter pågående med vitenskapsforskere, visuelle kunstnere, koreografer, en lingvist, og forfattere. Stykket som nå blir spilt av Cikada Pianotrio er en del av et samarbeid med den dominikanske dikteren manuel arturo abreu.

https://johnandrew.no/

 

Maia Viken er en norsk komponist og utøver. Hun startet sin musikalske karriere som popmusiker og låtskriver med et fokus på vokal og elektronikk. De siste årene har hun dreid sitt virke mot samtidsmusikk og komposisjon, og i 2018 begynte hun på kandidatstudiet i komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

public opinion II er en viderekomponering av verket public opinion I som ble urfremført av Ensemble Krumbuktus i København i november. Stykket er inspirert av ulike tanker og perspektiver på individualitet og fellesskap, og tittelen er hentet fra boken Public Opinion skrevet av Walter Lippmann i 1922.

Martin Torvik Langerød går siste året på kandidatstudiet i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, og har skrevet verket spheres for Cikada trio - et klanglig fokusert verk som utforsker relasjoner mellom det bevegelige og statiske, det skjøre og sterke, og det lyse og mørke. Komponisten har skrevet et refleksivt og dvelende verk som kombinerer og binder sammen kontrasterende sfærer og farger i et tilsynelatende enhetlig lydunivers.

 

Mikael Aksnes-Pehrson går fjerde året på NMHs kandidatstudium i komposisjon. Som komponist har han en sterk forankring i moderne kunstmusikalsk tradisjon, men bakgrunnen fra utøving innen jazz og improvisasjonsmusikk farger også det kunstneriske arbeidet. I musikken hans kan man ofte ane en påvirkning fra hans lange erfaring som stemmeskuespiller, og arbeid med tekstlig materiale går ofte igjen. Forholdet mellom musikkens abstrakte estetiske verden og dens potensial for mer ekstroverte teatrale uttrykk opptar ham. Det kroppslige aspektet av musikken er også viktig for ham, noe som blant annet reflekteres i arbeidet med musikkens gestiske kvaliteter. Balansen mellom subjektivitet og objektivitet gjenspeiles også i musikkens konstante mediering mellom spontanitet og kalkulasjon.

Om astigmia

Ordet ‘astigmia’ betegner en lysbrytningsfeil som oppstår i en ujevn linse – strålene møtes i flere ulike fokalpunkter i stedet for å samles i ett felles punkt. I et øye resulterer dette i uskarpt og slørete syn. Gjennom å overlagre gjengivelser av ett og samme materiale i ulike proporsjoner – krympet og strukket både i tid og tonehøyde – forsøker jeg å utforske et tilsvarende prinsipp over tid. Denne sløretheten gjør seg også gjeldende i forholdet mellom de ulike seksjonene, der mer og mindre skjulte former for slektskap etablerer en form som vakler mellom det amorfe og det konsistente.

DET BLÅ BÅNDET

MED CIKADA RBK OG CHARLOTTE ØSTER

Cikada RBK og Charlotte Øster skal i november spille flere konserter for skoleklasser i Oslo og Viken gjennom Den Kulturelle Skolesekken. På konsertprogrammet står musikk av Maja Linderot og tekst og fortelling av Charlotte Øster, Det blå båndet

 

Det blå båndet, er et utradisjonelt eventyr nedtegnet av Asbjørnsen og Moe. Det bryter med noen strukturer og forventninger vi har til et eventyr. Det flyter ut i formen og tar overraskende svinger og retninger, samtidig som det inneholder 3-talls loven, magi, hjelpere, arketyper og en lykkelig slutt. 

 

Charlotte Øster er en muntlig forteller som ikke nedtegner sine fortellinger i et manus. I den grad hun skriver teksten, er dette som verktøy og veiledende kart i fortellingen, og ikke egnet som dokumentasjon eller manus. Det legges derfor ikke med eksempler på tekst i skrift. Hun tilhører også gruppen av muntlige fortellere som ikke filmer egne forestillinger som dokumentasjon. 

 

Utforskningen og forandringene av folkeeventyret blir gjort individuelt og i praktisk samspill mellom forteller og komponist. Arbeidet innebærer også et praktisk arbeid med kropp og rom, samspill med musikerne og varhet for lytterens tilstedeværelse. 

Det blå båndet er en co-produksjon med Fortellerfestivalen

SAY NO TO NEW MUSIC CUTS IN OSLO!

The City Council of our  capital city of Oslo is insistingly urged to keep supporting a viable artistic scene, that includes contemporary music in all its diversity.  

 

Strong, professional music institutions are vital for ensuring the municipality remains an inclusive, attractive and relevant cultural metropolis moving forward.  

 

In the midst of the corona crisis, and despite raising the ceiling in the total grant scheme with over 2 million NOK to a total of 227 million NOK, the Oslo Vice Mayor for Culture and Sports, Omar Samy Gamal (SV), now intends to make sweeping cuts to two of Oslo’s key contemporary music institutions, which are also major employers within the freelance sector.  

 

Against the original proposal of an 2% increase from the Department of Cultural Affairs in the City of Oslo, the Vice Mayor is proposing to cut the operating subsidies of the most important Nordic contemporary music festival by 11%, and of Norway’s most prominent new music ensembles by 43% in 2021.  

 

Cutting funding for Ultima, Oslo Sinfonietta and Cikada is part of a wider programme of cuts to the classical and contemporaruy music sector to the tune of 1.5 million NOK.

 

This will have an extremely damaging effect on the entire scene.  

 

This music scene, built up over many decades, could easily be brought crashing down overnight by the Vice Mayor’s incomprehensible policies.   T

he politicians in the City Council have a duty to protect Ultima, Oslo Sinfonietta and Cikada!

----------

 

The Oslo 2021 budget is being negotiated between now and 26 November, when the budget proposals will be sent to the Council for consideration and approval at a Council meeting on 9 December.  

 

This petition will be sent to the politicians involved.  

 

The City Council’s proposal suggests the following budget cuts: 
- Oslo Sinfonietta & Cikada: -750,000 NOK 
- Ultima: -450,000 NOK 
- Oslo International Church Music Festival: -200,000 NOK 
- Oslo Chamber Music Festival: -100,000 NOK  

 

We need your help to alert them to the urgency of this situation.

 

Oslo’s artistic life is at stake!

Please sign our petition here >>

FRIVILLIG SØKES

Vil du hjelpe en musikkforening med å bygge opp arkivet vårt?

 

Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada skal organisere arkivet vårt og trenger hjelp til å få oversikt. Vi ønsker noen som kan gå igjennom og katalogisere opptak og noter. Opptakene er usortert. De fleste notene er organisert alfabetisk, men vi har også en del usorterte noter som skal settes inn i mapper. Du vil få mulighet til å komme på konsertene våre og være med på enkelte prøver hvis du ønsker det.

 

Vi trenger frivillige til å …

 • Gå igjennom og organisere usorterte opptak

 • Gå igjennom og organisere noen usorterte noter (de fleste notene våre er allerede sortert)

 • Lage en katalog over opptak

 • Lage en katalog over noter

 

 

Når og hvor?

​​

 • Vi finner en tid som passer deg

 • Våre kontorer ligger i Sentralen i Øvre Slottsgate 3

 

Hvem ser vi etter?

 

Vi ønsker noen som er nøyaktig og velorganisert – en som liker å rydde og lage struktur og lister. Fint om du har kjennskap til Excel. Du må trives med å jobbe selvstendig, men vi er tre andre på kontoret, som gjerne slår av en prat over lunch.

Krav

 

Personlig egnethet vektlegges. 

 

Kjennskap til Excel

 

Har du noen spørsmål?

Kontakt Daglig leder, Sarah Ludwig-Simkin, på mail sarah@cikos.no eller telefon 95366951.

CALL FOR VIDEOS

Call for videos!

 

We call for members of the public to send in videos of themselves playing a self-created music work.

 

We encouraged entrants to make use of unconventional or commonly used objects from around the home or workplace.

View this video for rules and regulations >>

Second news
Third news
bottom of page