top of page

Hinterland Archives - Nordic Music DaysNovember 14th, 2019

7:00 PM


Stormen Bibliotek, Bodø, Norway

Nordic Music Days


Christian Leden (1882–1957) var komponist, musikketnolog og oppdagelsesreisende. Hans omfangsrike arkiv, som er i Nasjonalbiblioteket, inneholder lyd, film og foto fra hans mange ekspedisjoner. I 1920-årene rettet Ledens arbeid seg mot raseforskning, og han knyttet seg til flere  nazistiske organisasjoner.


Komponisten Erik Dæhlin har utforsket materialet fra Ledens ekspedisjoner i nordøstlige Canada og Grønland. Mye av dette har aldri før vært vist.Comments


bottom of page