news 

Cikada is recording works of Norwegian composer Henrik Hellstenius.

IT FEELS GOOD TO BE WORKING ...

 

... now that so many concerts are cancelled or moved.

Cikada and soprano Elisabeth Holmertz are recording Henrik Hellstenius’ Places of Sounds and Words for soprano and ensemble (2014), and the piano trio Unfolded (2017/2020).

 

The CD will be released by LAWO Classics in 2022.

While you’re waiting, you can enjoy this recording Hellstenius’ chamber opera Ophelias: Death by Water Singing. Also with Elisabeth Holmertz and Cikada

WORKSHOP WITH COMPOSITION STUDENTS

CIKADA PIANO TRIO

In a two day’s workshop, students Mikael Aksnes-Pehrson, Martin Torvik Langerød, Maia Viken and John Andrew Wilhite-Hannisdal are having their works tried and tested by the musicians of Cikada Piano Trio.

 

John Andrew Wilhite-Hannisdal er bassist og komponist og tar nå master i komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Han har fra tidligere også master i kontrabass på musikkhøgskolen og ble inspirert av Håkon Thelin som bassist, men også som komponist. John Andrew var aktiv som komponist da han bodde i USA, men skiftet fokuset mer og mer mot utøving. I Norge begynte han å skrive igjen, også for andre instrumenter enn bass. Han jobber nesten alltid tverrfaglig, og har nå prosjekter pågående med vitenskapsforskere, visuelle kunstnere, koreografer, en lingvist, og forfattere. Stykket som nå blir spilt av Cikada Pianotrio er en del av et samarbeid med den dominikanske dikteren manuel arturo abreu.

https://johnandrew.no/

 

Maia Viken er en norsk komponist og utøver. Hun startet sin musikalske karriere som popmusiker og låtskriver med et fokus på vokal og elektronikk. De siste årene har hun dreid sitt virke mot samtidsmusikk og komposisjon, og i 2018 begynte hun på kandidatstudiet i komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

public opinion II er en viderekomponering av verket public opinion I som ble urfremført av Ensemble Krumbuktus i København i november. Stykket er inspirert av ulike tanker og perspektiver på individualitet og fellesskap, og tittelen er hentet fra boken Public Opinion skrevet av Walter Lippmann i 1922.

Martin Torvik Langerød går siste året på kandidatstudiet i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, og har skrevet verket spheres for Cikada trio - et klanglig fokusert verk som utforsker relasjoner mellom det bevegelige og statiske, det skjøre og sterke, og det lyse og mørke. Komponisten har skrevet et refleksivt og dvelende verk som kombinerer og binder sammen kontrasterende sfærer og farger i et tilsynelatende enhetlig lydunivers.

 

Mikael Aksnes-Pehrson går fjerde året på NMHs kandidatstudium i komposisjon. Som komponist har han en sterk forankring i moderne kunstmusikalsk tradisjon, men bakgrunnen fra utøving innen jazz og improvisasjonsmusikk farger også det kunstneriske arbeidet. I musikken hans kan man ofte ane en påvirkning fra hans lange erfaring som stemmeskuespiller, og arbeid med tekstlig materiale går ofte igjen. Forholdet mellom musikkens abstrakte estetiske verden og dens potensial for mer ekstroverte teatrale uttrykk opptar ham. Det kroppslige aspektet av musikken er også viktig for ham, noe som blant annet reflekteres i arbeidet med musikkens gestiske kvaliteter. Balansen mellom subjektivitet og objektivitet gjenspeiles også i musikkens konstante mediering mellom spontanitet og kalkulasjon.

Om astigmia

Ordet ‘astigmia’ betegner en lysbrytningsfeil som oppstår i en ujevn linse – strålene møtes i flere ulike fokalpunkter i stedet for å samles i ett felles punkt. I et øye resulterer dette i uskarpt og slørete syn. Gjennom å overlagre gjengivelser av ett og samme materiale i ulike proporsjoner – krympet og strukket både i tid og tonehøyde – forsøker jeg å utforske et tilsvarende prinsipp over tid. Denne sløretheten gjør seg også gjeldende i forholdet mellom de ulike seksjonene, der mer og mindre skjulte former for slektskap etablerer en form som vakler mellom det amorfe og det konsistente.

DET BLÅ BÅNDET

MED CIKADA RBK OG CHARLOTTE ØSTER

Cikada RBK og Charlotte Øster skal i november spille flere konserter for skoleklasser i Oslo og Viken gjennom Den Kulturelle Skolesekken. På konsertprogrammet står musikk av Maja Linderot og tekst og fortelling av Charlotte Øster, Det blå båndet

 

Det blå båndet, er et utradisjonelt eventyr nedtegnet av Asbjørnsen og Moe. Det bryter med noen strukturer og forventninger vi har til et eventyr. Det flyter ut i formen og tar overraskende svinger og retninger, samtidig som det inneholder 3-talls loven, magi, hjelpere, arketyper og en lykkelig slutt. 

 

Charlotte Øster er en muntlig forteller som ikke nedtegner sine fortellinger i et manus. I den grad hun skriver teksten, er dette som verktøy og veiledende kart i fortellingen, og ikke egnet som dokumentasjon eller manus. Det legges derfor ikke med eksempler på tekst i skrift. Hun tilhører også gruppen av muntlige fortellere som ikke filmer egne forestillinger som dokumentasjon. 

 

Utforskningen og forandringene av folkeeventyret blir gjort individuelt og i praktisk samspill mellom forteller og komponist. Arbeidet innebærer også et praktisk arbeid med kropp og rom, samspill med musikerne og varhet for lytterens tilstedeværelse. 

Det blå båndet er en co-produksjon med Fortellerfestivalen

SAY NO TO NEW MUSIC CUTS IN OSLO!

The City Council of our  capital city of Oslo is insistingly urged to keep supporting a viable artistic scene, that includes contemporary music in all its diversity.  

 

Strong, professional music institutions are vital for ensuring the municipality remains an inclusive, attractive and relevant cultural metropolis moving forward.  

 

In the midst of the corona crisis, and despite raising the ceiling in the total grant scheme with over 2 million NOK to a total of 227 million NOK, the Oslo Vice Mayor for Culture and Sports, Omar Samy Gamal (SV), now intends to make sweeping cuts to two of Oslo’s key contemporary music institutions, which are also major employers within the freelance sector.  

 

Against the original proposal of an 2% increase from the Department of Cultural Affairs in the City of Oslo, the Vice Mayor is proposing to cut the operating subsidies of the most important Nordic contemporary music festival by 11%, and of Norway’s most prominent new music ensembles by 43% in 2021.  

 

Cutting funding for Ultima, Oslo Sinfonietta and Cikada is part of a wider programme of cuts to the classical and contemporaruy music sector to the tune of 1.5 million NOK.

 

This will have an extremely damaging effect on the entire scene.  

 

This music scene, built up over many decades, could easily be brought crashing down overnight by the Vice Mayor’s incomprehensible policies.   T

he politicians in the City Council have a duty to protect Ultima, Oslo Sinfonietta and Cikada!

----------

 

The Oslo 2021 budget is being negotiated between now and 26 November, when the budget proposals will be sent to the Council for consideration and approval at a Council meeting on 9 December.  

 

This petition will be sent to the politicians involved.  

 

The City Council’s proposal suggests the following budget cuts: 
- Oslo Sinfonietta & Cikada: -750,000 NOK 
- Ultima: -450,000 NOK 
- Oslo International Church Music Festival: -200,000 NOK 
- Oslo Chamber Music Festival: -100,000 NOK  

 

We need your help to alert them to the urgency of this situation.

 

Oslo’s artistic life is at stake!

Please sign our petition here >>

FRIVILLIG SØKES

Vil du hjelpe en musikkforening med å bygge opp arkivet vårt?

 

Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada skal organisere arkivet vårt og trenger hjelp til å få oversikt. Vi ønsker noen som kan gå igjennom og katalogisere opptak og noter. Opptakene er usortert. De fleste notene er organisert alfabetisk, men vi har også en del usorterte noter som skal settes inn i mapper. Du vil få mulighet til å komme på konsertene våre og være med på enkelte prøver hvis du ønsker det.

 

Vi trenger frivillige til å …

  • Gå igjennom og organisere usorterte opptak

  • Gå igjennom og organisere noen usorterte noter (de fleste notene våre er allerede sortert)

  • Lage en katalog over opptak

  • Lage en katalog over noter

 

 

Når og hvor?

​​

  • Vi finner en tid som passer deg

  • Våre kontorer ligger i Sentralen i Øvre Slottsgate 3

 

Hvem ser vi etter?

 

Vi ønsker noen som er nøyaktig og velorganisert – en som liker å rydde og lage struktur og lister. Fint om du har kjennskap til Excel. Du må trives med å jobbe selvstendig, men vi er tre andre på kontoret, som gjerne slår av en prat over lunch.

Krav

 

Personlig egnethet vektlegges. 

 

Kjennskap til Excel

 

Har du noen spørsmål?

Kontakt Daglig leder, Sarah Ludwig-Simkin, på mail sarah@cikos.no eller telefon 95366951.

CALL FOR VIDEOS

Call for videos!

 

We call for members of the public to send in videos of themselves playing a self-created music work.

 

We encouraged entrants to make use of unconventional or commonly used objects from around the home or workplace.

View this video for rules and regulations >>

 
 

Sentralen, Postboks 183 Sentrum, 0102 Oslo

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean
  • Spotify
  • YouTube Clean